Lions Club Oskarström

LIONS är en internationell hjälporganisation och verkar för att hjälpa till i samhället där hjälp behövs, lokalt, nationellt och internationellt. Detta gör vi genom att ordna olika aktiviteter för att samla in pengar. Konsert, Valborgsfirande och Julmarknad är våra tre största insamlingsaktiviteter.

Alla insamlade medel går sedan till vår hjälpverksamhet (all administration betalar vi medlemmar själva). Lokalt hjälper vi till i Oskarström med omnejd i form av gåvor till t.ex. äldreboende, stöd till föreningar och enskilda, vårt ungdomsledare stipendium eller utsmyckning av samhället. Nationellt och internationellt hjälper vi oftast till genom gemensamma projekt tillsammans med andra klubbar, distrikt och den internationella organisationen.

Första tisdagen i varje månad har vi medlemsmöte då vi bland annat planerar och beslutar om insamlingsaktiviteter och ansökningar om bidrag. Veckan innan sammanträder styrelsen och förbereder ärenden till medlemsmötena. Medlemsmötena avslutas med en bit mat och trevlig samvaro. Sista medlemsmötet innan jul och innan sommarn har vi en lite större fest med underhållning då våra respektive partners är medbjudna. Medlemsmötena har vi oftast i Folkets Hus i Oskarström där vi lånar lokal men ibland har vi mötena i kombination med ett studiebesök ute på t.ex. ett företag.

Visst låter väl detta trevligt och lockande? Vi är idag ett 20-tal medlemmar men vi blir gärna fler. Skicka in intresseanmälan för medlemskap till presiden@oskarstrom.lions.se

Du är hjärtligt välkommen in i vår trevliga gemenskap.

Lämna ett svar