Esperad

Om Esperedsskolan

 

Esperedsskolan är en F-6 skola som har ett riktigt härligt läge mitt i Oskarström. Precis jämte skolan har vi bibliotek, fin natur och härliga skogar. På gångavstånd har vi även utomhusbad, isbana och skidbacke.

På Esperedsskolan använder vi oss av naturen i omgivningen genom att till exempel ha uteklassrum, idrottsundervisning och fritidshemsverksamhet där. 

Efter årskurs 6 flyttas eleverna till Österledskolan för att gå årskurs 7-9.

Trygghet på Skolan 

Tryggheten för alla barn är viktig för att lärande ska kunna ske. Vi arbetar aktivt för att skapa en trygg skola genom kamratstödjare, kompisråd, trygghetsteam, husmodellen, trygghetsenkät och rastvärdar.  

Kompisråd
Vårt kompisråd, med kamratstödjare från årskurs 3-6,  arbetar bland annat med att uppdatera barnens likabehandlingsplan, hålla i gemensamma lekar, vara extra ögon och öron på skolgården. Komipsrådet träffas en gång i månaden. De har till exempel varit med och arbetat fram våra kompisbänkar.

HusmodellenVarje höst genomför vi husmodellen. Det är en kartläggning där vi har som syfte att få fram områden på skolan där barnen känner sig mindre trygga. Utifrån dessa områden gör vi sedan en handlingsplan med åtgärder för att öka barnens trygghet.

TrygghetsenkätVarje höst fyller barnen i en trygghetsenkät där de får svara på olika frågor. Deras resultat sammanställs i ett dokument och detta ligger också till grund för höstens arbete med husmodellen. Till höger kan du se ett bildspel från den senaste Trygghetsenkäten.


Mål i Undervisningen 

Vi arbetar aktivt med tydliga mål tillsammans med barnen – barnen ska vara  medvetna om vad det är för mål de ska nå och hur de ska kunna nå dit. Det handlar bl.a. om att elev och lärare aktivt använder sig av bedömning som ett redskap i lärandeprocessen under tiden den pågår.


EU-projekt (SMILE)

Vår skola arbetar med ett EU-projekt (SMILE) som utvecklar barnens taluppfattning med hjälp av interaktiva tavlor och läsplattor.

Att skriva sig till läsning 

Vi arbetar med ASL (att skriva sig till läsning) med de yngsta barnen, även där använder vi läsplattor och interaktiva tavlor som arbetsredskap.