Utställning om Oskarströms linnefabrik och dess produktion pågår på Oskarströms Bibliotek fram till 10 nov 2010

Utställare: Oskarströms Hembygdsförening