Lalla HanssonLalla Hansson I Skavböke Bygdegård
lörDAG 30 oktOBER, kl 18:30
Mat,dryck, kaffe o kaka

Förköp 035-640 06 elLER  070-238 58 90

VÄLKOMNA