På tisdag 15 mars kl. 19:00 kommer ett allmänt möte hållas i Folkets Hus, främst på grund av att Jutan läggs ner. Politiker kommer att närvara. Alla välkomna.