Under en tid har det pågått renoveringsarbete vid det nedre karftverket i Oskarström ( vid gamla Ryab´s område) vilket gjort att broarna där varit avstängda för gångtrafik. Renoveringsarbetet är nu avslutat ocg broarna är åter öppna.

 Det passar väl bra att bron öppnar nu inför julen så vi får ytterligare ett gångstråk att motionera av julmaten på. Gångstråket ingår i "Lilla Nissastigen" som hela slingan som går runt Oskarström döpts till.