Oskarström har ett mycket rikt föreningsliv som engagerar barn och ungdomar i de mest skiftande verksamheter. Tyvärr måste dessa föreningar nu säga nej till väldigt många som skulle vilja vara med i verksamheten. Det finns en huvudsaklig orsak till detta, nämligen brist på tider i Idrottshallen.
Vi har näst intill dagligen kunnat ta del i media om skadegörelse och annat som drabbat Oskarström. Det är i de flesta fall bristen på sysselsättning för våra ungdomar som resulterar i skadegörelsen. Det är ingen nyhet att barn och ungdomar som är engagerade i föreningsverksamhet inte är lika benägna att ta till destruktiva handlingar. Kunde vi i föreningslivet i Oskarström få med dessa ungdomar i vår verksamhet så skulle mycket vara vunnet.
Det här problemet skulle mycket enkelt kunna lösas genom att Halmstad kommun beslutade om att bygga en ny idrottshall i Oskarström. Då skulle ni som våra representanter i den beslutande församlingen verkligen kunna göra en skillnad.
En ny hall i Oskarström skulle uppskattas av hela Oskarströms samhälle och ge möjlighet för många nya barn och ungdomar att komma in i gemenskapen.
Vad vi fått reda på genom kontakter med politiker i Halmstad kommun är att man planerat att bygga en hall om året. Just nu byggs den vid Örjansskolan och för 2010 och 2011 var det redan inplanerat hallbyggen på andra håll i kommunen. Vi vill nu försäkra oss om att det är Oskarström som står näst på tur och att det byggs en idrottshall här senast år 2012.

Vi har därför nu bjudit in våra politiska företrädare att komma och tala om sin politiska inriktning angående Oskarströms utveckling. Vi inbjuder in politikerna för att kunna få svar på följande frågor:
• Det är som bekant valår i år. Vi undrar vad partierna har för planer för Oskarström om de skulle vinna valet.
• Vi har i brev, via möte med  politiker och genom en artikel i Hallandsposten beskrivit hur situationen med brist på lediga tider i idrottshallarna är och vårt behov av en ny hall. Vi undrar nu om vi kan räkna med en ny hall 2012 till Oskarström?

Alla är välkomna 2010-02-23 kl: 18.30 till  Bion Folkets Hus Oskarström 

Nätverket för Oskarström