Lions logotypeLIONS Club är en internattionell hjälporganisation  och verkar för att hjälpa till i samhället där hjälp behövs, lokalt, nationellt och internationellt. Detta gör vi genom att ordna olika aktiviteter för att samla in pengar. Jazzkonsert, Valborgsfirande och Julmarknad är våra tre största insamlingsaktiviteter.

Lions julmarknad på Mossetorget i OskarströmAlla insamlade medel går sedan till vår hjälpverksamhet (all administration betalar vi medlemmar själva). Lokalt hjälper vi till i Oskarström med omnejd i form av gåvor till t.ex. äldreboende, stöd till föreningar och enskilda, vårt ungdomsledare stipendium eller utsmyckning av samhället. Nationellt och internationellt hjälper vi oftast till genom gemensamma projekt tillsammans med andra klubbar, distrikt och den internationella organisationen. Titta gärna på sidan Utdelade bidrag för att se vart våra insamlade pengar går.

Första torsdagen i varje månad har vi medlemsmöte då vi bland annat planerar och beslutar om insamlingsaktiviteter och ansökningar om bidrag. Veckan innan sammanträder styrelsen och förbereder ärenden till medlemsmötena. Medlemsmötena avslutas med en bit mat och trevlig samvaro. Sista medlemsmötet innan jul och innan sommarn har vi en lite större fest med Gemenskap vid LIONS sommaravslutningunderhållning då våra respektive partners är medbjudna. Medlemsmötena har vi oftast i Scoutgården i Oskarström där vi lånar lokal men ibland har vi mötena i kombination med ett studiebesök ute på t.ex. ett företag.

Visst låter väl detta trevligt och lockande? Vi är idag ett 20-tal medlemmar men vi blir gärna fler. På sidan Bli medlem kan du skicka in intresseanmälan för medlemskap. Du är hjärtligt välkommen in i vår trevliga gemenskap.

Tillbaka