Oskarströms Hembyggdsförening logotypeHembygdsföreningen disponerar Esperedsgården, från början en jordbruksfastighet med anor från 1200-talet. Mangårdsbyggnaden är det som finns kvar från detta jordbruk och byggdes 1858. Hembygdsgården är normalt öppen torsdagar  kl 14-17

utom juli månad. Ring någon i styrelsen om du vill besöka gården när den inte är öppen. Mer information hittar du på hembyggdsföreningens egen webbsida som du hittar här: http://www.hembygd.se/oskarstroms-hembygdsforening/