I projektet Industrihistoria i Nissadalen ingår ett guidehäfte till Lilla Nissastigen, som går utmed Nissan och över broarna. Norra delen av guiden är nu klar, och häftena finns utlagda i bibliotek och ett antal butiker i Oskarström samt på Esperedsgården. Så småningom kommer det upp numrerade stolpar vid de platser som beskrivs i häftet.

Du kan ladda ner en pdf-fil av guiden om du går in på www.nissadalen.com.  Klicka sedan på Inspiration, så hittar du guiden.

Oskarströms hembygdsförening

Senast uppdaterad (2010-08-14 21:08)