fiberJust nu håller Halmstads Stadsnät (www.fibertillvilla.se) på att arbeta med att erbjuda Oskarström snabb och framtidssäker kommunikation via Fiber. En fiberanslutning innebär att din fastighet i en handvändning har en informationskapacitet som kommer att räcka för din livstid (tekniken medger upp till 1 Gigabit idag) och det till en kostnad som är i nivå med ett par nätter på hotell för 2 personer. Normalt sett krävs det ett underlag på ca 80% i området som skall kopplas upp (ett eller par kvarter eller större) men på exempelvis Vreninge kan det på grund av redan utbyggd kapacitet räcka med 4-5 hushåll om de ligger samlat och med bra förutsättningar för att gräva fram till dessa.

 

KOSTNADER? NEJ INTE ALLS!
Om tillräckligt hög täckningsgrad nås kommer det att kosta ca 4800 SEK att få fiber dragit fram till tomtgränsen. Väljer man att inte koppla in sig i första skedet är anslutningsavgiften 12 500 SEK. Tittar man på bedömningar av mäklare talar de om en värdeökning på ca 50 000 för objekt med indragen Fiber. Därtill kommer detta innebära en helt annan tillgång till tjänster avseende TV och telekommunikation. 

HUR LYCKAS VI MED DETTA?
För att Halmstad Stadsnät skall kunna bygga ut krävs det att det kommer in anmälningar i form av Intresseanmälningar. Hur detta går till finner ni på www.fibertillvilla.se och där kan man även se hur många som har anmält sig idag. 

SAMARBETSMÖJLIGHETER FÖR ATT MINSKA KOSTNADER!
Halmstad Stadsnät står för framdragning av fiber till tomtgränsen samt håltagning för att få in fibern i huset. Det är sedan upp till dig som fastighetsägare att se till att grävning och kanalisation in i huset sker, Görs detta på ett samlat sätt finns det alla möjligheter att vi kan hålla nere kostnaderna till ett minimum.

VAR BÖRJAR VI?
Då det redan idag finns kapacitet draget upp i Vrenningebacken kommer det att vara lättare (behövs färre anslutna) att få igång en utbyggnad i denna del av Oskarström vilket gör att en viss prioritering på detta område kommer att ske. Detta hindrar dock inte att andra områden där man får en tillräckligt hög täckningsgrad byggs ut innan. 

FRÅGOR FUNDERINGAR? HÖR AV ER!
Jag som driver detta har ingen kommersiell eller annat förhållande till Halmstad Stadsnät eller tjänstelevererande företag närstående dem. Enda anledningen till att jag driver detta är ett egenintresse då jag ser ett behov av bättre kommunikation i mitt dagliga och professionella liv som IT-konsult inom affärssystem. Därtill ser jag detta som en bra möjlighet att öka Oskarströms dragningskraft för företag och privatpersoner.

Jonas Stellemark
Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen
Lärkgränd 3, 313 30 Oskarström
Telefon: 035-362 13, Arbete: 042-17 64 37 

ANMÄL ER PÅ HTTP://WWW.FIBERTILLVILLA.SE/VILLA/