Söndag  24 Juni 2018

Projekt

På denna sida hittar du information om de olika projekt vi driver i samhällsföreningen.

Utvecklingsprogrammet

Utvecklingsprogrammet, som är en del av projektet Framtid Oskarström som inleddes förra hösten, har tagits fram i samverkan mellan ett flertal olika aktörer. Bland annat har 200 boende och verksamma i Oskarström intervjuats och flera workshops och öppna möten har hållits kring framtidsvisioner och konkreta åtgärder för att göra Oskarström till en bättre livsplats.

I utvecklingsprogrammet redogörs för de långsiktiga ambitionerna och strategierna för Oskarströms samhälle 20 år framåt i tiden. Förutom utvecklingsprogrammet finns dessutom en åtgärdslista med konkreta insatser, som kommer att ses över årligen.

Nedan finner du länkar till Utvecklingsprogrammet och åtgärdslistan som.

Grund dokument: Oskarström utvecklingsprogram 2013-02-26

Gällande åtgärdslista: Oskarström Åtgärdslista 2013-06-04

Underlag för beslut för framtida utveckling: Underlag till planeringsdirektiv 2013-02-06

 
Sponsrade länkar
Information
Tipsa oskarstrom.com
Har du ett evenemang på gång? Har du någon nyhet som är av allmänt intresse för Oskarström med omnejd. Dra dig då inte för att skicka en notis till info@oskarstrom.com så lägger vi upp det på sidan. Glöm inte att denna sidan blir vad du gör den till! Välkommen med ditt bidrag!