Utvecklingsprogrammet, som är en del av projektet Framtid Oskarström som inleddes förra hösten, har tagits fram i samverkan mellan ett flertal olika aktörer. Bland annat har 200 boende och verksamma i Oskarström intervjuats och flera workshops och öppna möten har hållits kring framtidsvisioner och konkreta åtgärder för att göra Oskarström till en bättre livsplats.

I utvecklingsprogrammet redogörs för de långsiktiga ambitionerna och strategierna för Oskarströms samhälle 20 år framåt i tiden. Förutom utvecklingsprogrammet finns dessutom en åtgärdslista med konkreta insatser, som kommer att ses över årligen.

Nedan finner du länkar till Utvecklingsprogrammet och åtgärdslistan som.

Grund dokument: Oskarström utvecklingsprogram 2013-02-26

Gällande åtgärdslista: Oskarström Åtgärdslista 2013-06-04

Underlag för beslut för framtida utveckling: Underlag till planeringsdirektiv 2013-02-06