Österled

Om Österledskolan

 

Österledskolan är en 7-9 skola som ligger mitt i Oskarströms samhälle knappt två mil norr om Halmstad längs Nissastigen. Skolan har nära till vacker natur med Furulundsbadet, idrottsplats, motionsspår, isbana och skidbacke inom gångavstång.

Till Österledskolan kommer elever som slutat årskurs 6 på Valhallaskolan, Åledsskolan och Esperedsskolan.

Österledskolans mål med verksamheten

Verksamhetsområdet har som övergripande mål att alla i verksamheten bidrar till att utveckla begreppen inflytande, delaktighet och ansvar speglat mot våra styrdokument. För att lyckas med det vill vi skapa en verksamhet där dialogen används som verktyg på alla plan: barnen/ungdomarna, föräldrar, pedagoger och skolledning.
 
 

Österledskolans engelskprofil

På Österledskolans engelskprofil använder vi oss av artiklar, böcker och uppslagsverk på engelska i ämnen som historia, religion, geografi, fysik, biologi, kemi, matematik, slöjd och hem- och konsumentkunskap.

På detta sätt blir engelskan vid sidan av svenskan ett naturligt språk att inhämta kunskap på och uttrycka sig med i både tal och skrift. Att gå i Österledskolans engelskklass innebär att eleven:
 • har mer engelska än andra elever
 • får undervisning på engelska i flera av skolans andra ämnen
 • pratar engelska varje dag
 • går i en klass du sökt dig till för att du är intresserad av engelska
 • anstränger dig för att få mycket goda färdigheter i engelska

Österledskolans engelskklass är tvåspråkig (bilingual class). Det betyder att eleverna studerar vissa ämnen både på svenska och på engelska. Vi använder oss av IT-baserat material, böcker och uppslagsverk på engelska. På det sättet blir engelskan vid sidan av svenskan ett naturligt språk att inhämta kunskap på och att uttrycka sig med i både tal och skrift.

Metoden kallas CLIL (Content and Language Integrated Learning) eller SPRINT (Språk och Ämnesintegrerad Undervisning). Vi följer de bestämmelser som finns i Grundskoleförordningen ”engelskspråkig undervisning i grundskolan”. Högst hälften av den sammanlagda undervisningen får bedrivas på engelska i de ämnen vi undervisar på engelska. Undervisningen i ett enskilt ämne får inte helt bedrivas på engelska språket.

Vår engelskklass får också mer tid för undervisning i ämnet engelska jämfört med andra klasser. I engelskklass talar man engelska varje dag.


Österledskolans fotbollsprofil

 

På Österledskolans fotbollsprofil får eleverna chansen att spela fotboll på skoltid och samtidigt få bra förutsättningar till att gå ihop studier, hälsa, träning och fritid på ett bra sätt.

Elever som går fotbollsprofilen behöver inte aktivt spela fotboll i en förening, det räcker med ett intresse för fotboll! Genusperspektivet är centralt och skolan strävar efter att det ska finnas lika många elever av vardera kön i klassen.

Skolan är certifierad vilket innebär att vi erbjuder följande förutsättningar och innehåll i profilämnet fotboll:

 • Studieplan – samtliga elever ska erhålla ett ex. av Fotbollens arbetsbok i grundskolan. Arbetsboken blir vägledande för fotbollsundervisningen
 • Träning/undervisning – profilämnet fotboll omfattar minst 2 lektionspass à 60 min/vecka under hela läsåret
 • Instruktör – ansvarig instruktör planerar, genomför och utvärderar verksamheten samt ska ha genomgått SvFF:s tränarutbildning lägst Bas
 • Samverkan – skolan ansvarar och inbjuder till samverkan mellan skola och förening

Vi jobbar efter Svenska Fotbollförbundets utbildningsplan för fotboll i grundskolan:

 • Ha en positiv inverkan på hela skolarbetet, vilket naturligtvis ska komma i första hand
 • Eleven lär sig att ta ansvar för både sina studier och sin egen träning
 • Eleverna verkar för Fair Play på hela skolan
 • Ta tillvara på fotbollsintresset hos flickor och pojkar samt att utveckla elevens självkänsla, färdigheter och kunskaper i fotboll.