Valhalla

Om Valhallaskolan

På Valhallaskolan går det elever i årskurs F-6 som lär, leker, umgås och arbetar tillsammans. Skolan har en vision som lyder ”Jag ska varje dag bli sedd, få lyckas och kunna påverka min situation i en trygg och stimulerande miljö”. 

Efter årskurs 6 flyttas eleverna till Österledskolan för att gå årskurs 7-9.

Skolan har en flexenhet som är en anpassad studiemiljö för åk 4-6 med möjlighet till lärande enskilt eller i liten grupp.

Skolan består av två arbetslag, F-3 och 4-6. 

Valhallaskolans fritidshem

Valhallas fritidshem består av två avdelningar: Lilla KlubbUnik för årskurs F-1 och Stora KlubbUnik för årskurs 2-6.

Valhallaskolan en del av Real Classroom Lab

Real Classroom Lab är ett projekt där Valhallaskolan och tre andra skolor i Halmstad erbjuder testmiljöer i klassrum för företag vilket ska bidra till ökad digital kompetens i skolan.


Jobbar digitalt i alla åldrar

Ipads används till en variation av aktiviteter för att öka motivation och måluppfyllelse. Klasserna jobbar med programmering i perioder. Scratch jr, code.org och Bee Bots är exempel på programmeringsverktyg som använts.