Fornminnet

För den som är intresserad av historia och närmare bestämt järnåldern, ligger det i slutet av Fredsgatan, uppe i Vrenninge, en vacker forntida gravplats. I anslutning till platsen går det också många fina promenadstigar som är anslutna till Hallandsleden.