Om Oskarström

Oskarström ligger utmed riksväg 26 så kallad Nissastiden. 17 kilometer nordost om Halmstad centrum. Samhället breder ut sig på båda sidorna om Nissan och är omgiven av lövskogsklädda höjder och granskog. 
Oskarström är den största orten i Halmstad kommun med sina cirka 4200 personer. 

Historik

Under järnåldern fanns i nuvarande Vrenninge en bofast jordbrukarbefolkning. Som bevis på detta finns det bygravfält med järnåldersdös, domarring och treud. Dessa kan man finna vid Fredsgatan.

Under den Nordiska sjuårigakrigen (1563-1570) stred svenskarna under ledning av befälhavaren Charles de Mornay mot danska kungen Fredrik II i slaget vid Mareds kärr.  Idag ligger Oskarström på denna plats.  Hallands Museum förening reste en minnessten till minne av detta år 1923. 

Namnet Oskarström har orten fått efter bokhållaren Oscar Björkman född i Ulricehamn som 1844 köpte en bit mark med tillhörande vattenfall vid Nissan. Han byggde ett sågverk på fastigheten som han döpte efter sig själv — Oscarsström. När Hallands Läns tidning skulle skriva om om orten 1850, skrev dem Oskarsström.  1885  kom Isak Andreas och Carl Wilhelm Wallberg köpte Oscarsström och anlade sedan en hattfabrik 1886. Den sysselsatte ett hundratal från bygden fram till 1888, då fabriken flyttade ner till Wallbergs Fabrik AB i Halmstad. 1890 startade Oskarströms Jutefabrik, det tog dem  bara nio månader att bygga upp fabriken. Detta var grunden till det moderna industrisamhället. 


Kommunikationsvägar

Järnvägslinjen Halmstad-Nässjö anlades av HNJ 1877 och blev en viktig transportväg både för gods och persontrafik för orten. Man byggde stationshuset 1882 och järnvägen övertogs 1946 av SJ och används fortfarande för persontrafik och gods. HNJ utökas 1932 med busstrafik när dem tar över linjen som trafikerar mellan Halmstad och Oskarström. Denna startades redan 1923 av Albert Johansson och idag drivs den av Hallandstrafiken.

Första postkontoret i Oskarström öppnas 1877. Trots att en telefonstation öppnas 1905 sköts telegramtrafiken av järnvägen med sin järnvägstelegraf mycket längre.